գեղեցկութիւն

գեղեցկութիւն

Dasnabedian 1995: 425

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 15,16 23,11
beauté

freq: 2; text: même sens que գեղ


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԳԵՂԵՑԿՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0539 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 14c գ. κάλλος, καλλωνή pulchritudo, εὑμορφία formositas Գեղ. վայելչութիւն. բարեչափութիւն եւ պայծառութիւն. լաւութիւն. պատուականութիւն. ... *Բարեչափութիւն անդամոց հանդերձ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱՐԵՉԱՓՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 454 Chronological Sequence: 8c, 13c գ. εὑμετρία bona mensura, congruens modus Բարւոք չափ. համեմատութիւն. չափաւորութիւն. բարեձեւութիւն. վայելչութիւն. չափակցութիւն. ... *Բարեչափութիւն անդամոց՝ հանդերձ վայելուչ գունով՝ գեղեցկութիւն առնէ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԿԵՆԴԱՆԱԳՐԵՄ — (եցի.) NBH 1 1085 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 8c, 9c, 10c ն. ζωγραφέω pingo. Կենդանի գրել. նկարել զպատկեր կենդանի. նկարագրել. ստուգել. օրինակել. տպաւորել. յօրինել. ... *Յիս զքոյդ կենդանագրեցի անհպելի գեղեցկութիւն. Խոր. հռիփս.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՎԱՅԵԼՉՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0777 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c գ. εὑπρέπεια, τὸ εὑπρεπές decor eximius λαμπρότης claritas, candor, nitor. Վայելուչն գոլ. վայելչականութիւն. բարեյարմարութիւն. պայծառութիւն. փառք. շուք. շքեղութիւն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՔԱՋԱԿԵՐՊՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0984 Chronological Sequence: 6c գ. εὑμορφία pulchritudo. Բարետեսականութիւն. գեղեցկութիւն. *Տապանակ ինչ. յորում ամենայն առ ʼի գեղեցկութիւն եւ ʼի քաջակերպութիւն եւ ʼի շնորհս իրք իցեն. Նոննոս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱԾԵՄ — (ածի, ա՛ծ.) NBH 1 0020 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c ն. ἅγω, ἁνάγω, ἑπάγω, προάγω duco, adduco Բերել. մերձ կամ առաջի դնել, կացուցանել. ... *Ած զնոսա առ Ադամ ... ած զնա առ Ադամ: Ա՛ծ զնա… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄԲԱՐՏԱՒԱՆ — (ի, ից.) NBH 1 0055 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 12c ա. ὐπερήφανος, ἁλαζών, μετέωρος superbus, jactabundus, inflatus, sublimis Ամբարձեալն ինքնահաւանութեամբ կամ արտեւանամք. հպարտ. բարձրամիտ. մեծամիտ. բարձրայօն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄԵՆԱԶԱՆ — ( ) NBH 1 0059 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 8c, 12c ա. Ամենապիսի. ամենապատիկ. ամենազգի. ամմէն ցեղ. ... παντοῖος, παντοδαπός, πανποικήλος omnigenus, omnimodus, varius *Ամենազան պտղովք առ լցեալ. Խոր.: *Ամենազան ծառո՛ց պտղաբերաց.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՅԼԱՍԵՐԵՄ — (եցի.) NBH 1 0088 Chronological Sequence: Unknown date ն. Յայլ ազգ կամ ʼի կերպարան փոխել. այլայլել. խարդախել. յն. տարանշանել, օտարաբար դրոշմել. παρασημαίνω perperam signo, adultero *Այլասերեն ոմանք զճշմարտութեանն գեղեցկութիւն, որպէս զդահեկան ինչ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԳԵՂԵՑԻԿ — (ցկի, կաց.) NBH 1 0125 Chronological Sequence: Unknown date, 8c ա. Նոյն ընդ վ.(=ԱՆԳԵՂԵԱՅ) ἁκαλλής deformis *Անգեղեցիկ եւ անսուրբ: Սուտանուն աստուածոցն անգեղեցիկ բազմութիւնն: Խոյս տան որպէս յանգեղեցկէ ʼի յանդիման առակելոյն. Մեկն. ղեւտ.: *Զիա՛րդ է… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԴԷՆ — ( ) NBH 1 0132 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c մ. Անդ. ʼի նմին վայրի. ʼի յիշատակեալ տեղւոջ. հոն տեղը, նոյն տեղը. ... αὑτοῦ ibi, ibidem կամ լոկ յօդիւ, ἑν τῶ եւն. *Հաճոյ թուեցաւ Շիղայի մնալ անդէն: Նստէր անդէն ʼի տան:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.